16 dec. 2020

Resultaten Enquête Heinsbergenstraat

 


In de maand november 2020 heeft het Fietsforum Uden het initiatief genomen om 1 jaar na het voltooien van fietsstraat Heinsbergenstraat een enquête te houden onder bewoners, scholieren en gebruikers van de weg.
Er is gevraagd wat men nu van de fietsstraat vindt. Wat is er goed en wat kan er nog verbeterd worden.
Aan de bewoners is gevraagd wat ze terugkijkend van het voortraject vonden.

Geënquêteerden is gevraagd of men suggesties heeft voor andere fietsstraten.

Meest voorkomende aangegeven verbeterpunten waren iets doen aan auto's die te snel rijden, auto's die tegen de rijrichting in rijden en iets te doen aan het vertellen aan gebruikers wat een fietsstraat is.

Het Fiets Forum doet een aantal aanbevelingen, die ook in het verslag terug zijn te lezen.
Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

De resultaten zijn verwerkt en als boekje gedrukt (mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Udenfonds).
Woensdag 16/12/10 heeft de wethouder Ingrid Verkuijlen een eerste exemplaar in ontvangst genomen.
De bewoners van de Heinsbergenstraat zullen een gedrukt exemplaar krijgen.
Indien men ook een gedrukt exemplaar wenst, dan kan men een verzoek doen door een email te sturen aan fietsforumuden@gmail.com

1 mei 2020

Fiets Forum Uden Keurmerk
Fiets Forum Uden introduceert keurmerk.

Voor situaties/oplossingen waar wij blij van worden hebben wij een FFU keurmerk bedacht.


Onze Knelpunten kaart is nu bijgewerkt met de actuele situatie. Aangegeven wordt wat nog een knelpunt is, wat afgewerkt is, wat voorstel is.
En ... een aantal plekken krijgen ons FFU keurmerk.

Jammer genoeg zijn er ook plekken waar wij ons FFU Afkeurmerk uitgedeeld hebben.

Als u op de (knel)puntenkaart op een punt klikt dan ziet u een informatie window met verdere gegevens/verwijzingen.


Legenda (knel)puntenkaart21 apr. 2020

Uitslag Gemeente graag aandacht besteden aan

Facebook poll op 13/04/20.

Waar zou de gemeente Uden (en Landerd) en haar inwoners en organisaties met name aandacht aan moeten besteden op het terrein van fietsen (fietsstructuur, fietsknelpunten, fietspromotie, etc.).

Nr Stelling Stemmen
1 Veilig en comfortable fietsen op rotondes en over kruispunten 52
2 Beter, logisch netwerk aan fietspaden, m.n. snelfietspaden 35
3 Beter beheer en onderhoud van bestaande fietspaden en fietsstroken 33
4 Veiliger schoolroutes voor kinderen naar het basis-onderwijs en middelbaar onderwijs 27
5 Meer veilige fietsenstallingen in/rond het centrum en nabij grote voorzieningen 10
6 Minder fietsendiefstal 9
7 Meer fietspromotie ter bevordering van fietsgebruik 9
8 Meer en beter voorzieningen voor e-bikes 1


11 mrt. 2020

Uitbreiding website

Uden is een mooie plek om te fietsen.
Er zijn 2 pagina's op onze website bijgemaakt


Uitslag verkiezing Fietsstad 2020

Veenendaal verkozen tot Fietsstad 2020


De gemeente Veenendaal is door de Fietsersbond uitgeroepen tot Fietsstad 2020. Dat is vandaag, vrijdag 28 februari 2020, bekend gemaakt in de Utrechtse Jaarbeurs. Veenendaal wist Enschede, Scherpenzeel, Schiermonnikoog en Winterswijk achter zich te laten.
Uden is geëindigd op plaats 59 (dus er is nog veel werk te doen!).
Meer info op https://www.fietsersbond.nl/fietsstad2020/

Als je wilt zien hoe 251 invullers van de fietsenquête in Uden in detail over fietsen in Uden denken, kijk dan op https://www.fietsersbond.nl/fietsstad2020/fietsstad-2020-vragen-per-gemeente/

28 nov. 2018

Oppoetsen website


De website is aangepast en uitgebreid.
De knelpunten zijn op de kaart gezet met een korte omschrijving van een probleem.
Onderhanden projecten, mbt fietsen, van de gemeente Uden zijn ook op een kaart te zien. Als je op een groen sterretje klikt dan zie je de informatie zoals die door de gemeente op hun website staat.
Verder zijn er een aantal nuttige links (rechts op de website) geplaatst.

8 aug. 2018

Beste werkgevers, wist u dat:
 • Eén maand fietsen bespaart net zoveel CO2 als één boom opneemt in 1 jaar
 • Een fietsende werknemer is vaker tevreden, minder gestresst en meer ontspannen dan die met de auto gaat.
 • Op 1 autoparkeerplaats passen 10 fietsen
 • Met 19 cent reiskostenvergoeding en dagelijks 10 km fietsen is een stadsfiets al in 1 jaar terugverdient.
 • De kans op diabetes vermindert met 20% door 30 minuten te fietsen per jaar
 • Werknemers op de fiets hebben jaarlijks gemiddeld 1,3 dagen minder ziekteverzuim
 • Na fietsstimulering is 80% van de werknemers meer betrokken bij hun werkgever.
 • Met de fiets heb je een betrouwbaardere aankomsttijd dan met de auto of OV.11 jun. 2018

STICHTING Fiets Forum Uden

Het is zo ver, wij zijn sinds vandaag 11/06/18 16:50 officieel een stichting.


Secretaris Jeanny Rutten, voorzitter Ernest de Groot en penningmeester Ary Stuifbergen ondertekenen de oprichtingsakte.9 apr. 2018

Tour de Force Stimulering Fietsgebruik en Extra Impuls


20/03/18 Ondertekening convenant


Vlnr Ernest de Groot (vzt Fiets Forum Uden, 
Matthie van Merwerode (wethouder Uden), Frans van den Berg (wethouder Uden), Jeannie Rutten (secretaris Fiets Forum Uden)

Meer promotie van de fiets en Uden 'ooit' nog eens 'Fietsstad van Nederland'. Dat is de insteek van de gemeente Uden en het Fiets Forum Uden die daarvoor dinsdag een convenant getekend hebben.

Beide partijen hebben afgesproken dat ze samen het fietsbeleid binnen de gemeente Uden gaan vorm geven. Onder andere door het gebruik van de fiets meer te promoten en te werken aan de uitvoering van allerlei fietsprojecten binnen Uden.
Ooit wil Uden nog eens de titel 'Fietsstad van Nederland' binnenhalen maar een jaartal is daar volgens wethouder Matthie van Merwerode bewust niet aan vastgeplakt. ,,Dat is aan het volgende college."

Fiets Forum Uden streeft er naar om in 2025 Fietsstad van Nederland te worden.

22 sep. 2016

Fietsforum pleit voor aanpassingen fietsers Land van Ravensteinstraat .

Uit het Brabants Daglad van Dinsdag 20 september het verslag van de Commissie Ruimtelijke- en Economische ontwikkelingen:

7 sep. 2016

Heel Nederland telt mee!

Op 19 september start het grote nationale fietsonderzoek.  Net als vorig jaar gaan de Nederlandse Fietsersbond  al onze fietsbewegingen in kaart brengen. Zo maken we van Nederland een nog fijner fietsland. Om mee te doen heb je alleen je fiets, je mobiele telefoon en de gratis Fietstel-app nodig. Bovendien maak je ook nog eens kans op een kleurrijke nieuwe fiets.

De Nationale Fiets Telweek van 19 tot en met 25 september is een groot nationaal onderzoek om meer te weten te komen over de fietsverplaatsingen. Door de onderzoeksapp Fietstel-app worden fietsritten geregistreerd. Van deze fietsritten is duidelijk waar en wanneer ze zijn afgelegd, met welke snelheid en op welke punten vertragingspunten optreden in het fietsnetwerk vertraging optreedt. Door van een grote hoeveelheid deelnemers de fietsritten in kaart te brengen, wordt duidelijk hoe het fietsnetwerk in elkaar zit en waar zich eventuele problemen voor doen.

Nog niet zoveel bekend.
Over het gebruik van de auto en het OV is veel bekend. Maar van de meer dan 14 miljoen fietsers in ons land weten we veel minder. Daarom onderzoeken we ieder jaar hoe we ons op de fiets verplaatsen, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zijn. Hoe meer we weten, hoe meer we onze fietspaden kunnen verbeteren.
Ook het Fietsforum Uden heeft belang bij deze tellingen. Het geeft inzicht in fietsbewegingen en knelpunten. Die gegevens kunnen we prima gebruiken in ons overleg met de gemeente Uden. Zie http://fietsforumuden.blogspot.nl/

Hoe kan ik meedoen aan de Fiets Telweek?
Je kunt eenvoudig deelnemer worden van de Fiets Telweek door de Fietstel-app te downloaden op je smartphone via de Google Play Store (Android) of Itunes Appstore (Apple iOS) en de GPS-functie van je telefoon aan te zetten. Meld je vervolgens aan door jouw postcode en eventueel je e-mailadres in te voeren. De Fietstel-app meet je verplaatsingen alleen tijdens de Fiets Telweek van maandag 19 september tot en met zondag 25 september.

Hoe werkt de Fietstel-app?
De app registreert hoe lang je op de fiets zit, welke route je rijdt, maar ook waar je lang moet wachten. De app herkent fietsbewegingen en verzamelt alleen data als je je verplaatst. De app stuurt de gegevens automatisch naar onze database. Dus zet de GPS van je smartphone aan en stap op de fiets! Je hoeft de app niet continu te activeren als je je gaat verplaatsen. Je hoeft dus tijdens je fietsrit niets te doen op je smartphone, waarmee je je aandacht volledig op het verkeer kunt richten.
stopt het meten automatisch. Je hoeft hier niets voor te doen.

Tel jij ook mee?
Download de app en activeer deze door je postcode in te vullen. Wil je kans maken op zo’n prachtige Veloretti fiets, dan moet je ook je e-mailadres invullen. Uiteraard worden deze gegevens alleen voor het onderzoek gebruikt en met niemand anders gedeeld.

Voor meer informatie zie http://fietstelweek.nl

5 jul. 2016

Fiets Forum Uden 1 jaar actief!


Op maandag 23 juni 2015 is het Fiets Forum Uden opgericht.
Fiets Forum Uden is het directe resultaat van de werkgroep Fietsvisie van de G1000 en de gebiedsplatforms.

De doelstelling van het fiets forum Uden is: het behartigen van de belangen van alle fietsers in de gemeente Uden, Bernheze, Landerd, Mill en Sint Hubert, ter bevordering van een goed fietsklimaat een veilig, snel en comfortabel fietsgebruik in de breedste zin van het woord, zodat Uden de fietsstad van Nederland wordt
.

 Het Fiets Forum Uden tracht dit doel te bereiken door:
 • gevraagd en ongevraagd te adviseren,
 • afstemming en samenwerking te coördineren tussen verschillende partijen,
 • een rol te spelen bij de totstandkoming van de fietsinfrastructuur,
 • promotie, onderzoek, monitoring, onderwijs en educatie.


Het Fiets Forum Uden zoekt actief naar afstemming en samenwerking binnen en tussen de diverse overheden, organisaties, ondernemers en onderwijsinstellingen. 
 

Wat is er gedaan het afgelopen jaar

 • Bestuurlijke inrichting van het Fiets Forum Uden
 • Vaststellen van de slagaders, de doorgaande fietsroutes van buiten Uden naar de gedefinieerde centrumring (de Périphérique).
 • Vergroten van de bekendheid van Fiets Forum Uden via Website en Facebook.
 • Aanwezigheid in diverse vergaderingen om onze belangen toe te lichten.
  Klankbordgroepen o.a. Heinsbergenstraat, Veghelsedijk.
 • Activeren van de website www.fietsforumuden.nl
 • Activeren van de facebook groep fietsforumuden
 • Actieve inbreng bij opstellen van het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan).
 • Kwartaaloverleg Gemeente (wethouder en verantwoordelijk ambtenaar).

Wat is er bereikt

 • In het nieuwe GVVP is er ruim aandacht voor de belangen van de fietsers.
 • In het uitvoeringsprogramma heeft de gemeente Uden het voornemen in de periode 2016-2030  € 17,7 miljoen extra uit te trekken voor verbeteringen van geconstateerde knelpunten. 52% van het voorgestelde budget is bedoeld voor fietsverbeteringen.
 • Door aanwezigheid bij veel vergaderingen en actief te zijn op onze sociale media platforms, hebben wij meer bekendheid gekregen bij gemeente, burgers en de diverse platforms (o.a. Udenaar de Toekomst, G1000, Gebiedsplatforms, bewonerscommissies etc.)
 • Uitstekende samenwerking met Fietsersbond, Drempels Weg Uden, Veilig Verkeer Nederland en Tour en Trim Vereniging Uden.

Wat is er nog niet bereikt

Het is onze ambitie dat Uden in 2030 gekozen wordt tot fietsstad van Nederland. Om in aanmerking te komen voor deze titel moet niet alleen alles prima in orde zijn voor de fietsers (veilig, comfortabel, snel), maar dient de gemeente ook te kunnen aantonen dat de gemeente fiets minded is en al jarenlang werkt om het fietsklimaat te verbeteren.

Vanuit het GVVP is een goed startschot gegeven om te gaan werken aan een verbeterde fietsinfrastructuur.

Alhoewel 2030 nog ver weg klinkt kunnen wij nu al vast gaan werken van Uden een fietsvriendelijke gemeente te maken.

Wij gaan ons actief inzetten zodat de vastgestelde doelstellingen (in het GVVP) ook in de praktijk worden uitgevoerd, conform de vastgestelde visie.

Er dient nog veel te gebeuren om het fietsgebruik te promoten.
Men kan alleen fietsstad worden als de inwoners van de gemeente dit ook willen en zich met hart en ziel inzetten om er iets moois van te maken. Op deze manier gaan we gezamenlijk een duurzame toekomst tegemoet.
Uden is niet alleen aantrekkelijk om haar groen, haar gastvrijheid, haar bruisend centrum, maar ook met een mooie fietsinfrastructuur met comfortabele en veilige fietsroutes en bewaakte fietsstallingen.

1 mrt. 2016

BikeScout op proef in Eindhoven

plaatje
Bij de rotonde Meerenakkerweg-Kasteellaan in Eindhoven start 3 maart een pilot met een detectiesysteem dat automobilisten bij oversteekplaatsen waarschuwt voor naderende fietsers. 
Het gaat om BikeScout van de firma Heijmans. Een radar meet continu de veranderende positie van individuele weggebruikers en analyseert deze gegevens tot 50 meter van te voren. Door rekening te houden met de snelheid van het naderend object (fietser, e-bike of scooter), waarschuwt BikeScout de automobilist tijdig met knipperende LED-lichten in het wegdek. BikeScout maakt gebruik van tracking radartechnologie uit de auto-industrie om andere weggebruikers te signaleren. 
Het systeem is voor het eerst getest in de proefopstelling in Rosmalen. Dankzij een koppeling aan het mobiele internet, heeft de wegbeheerder via een online webapplicatie inzage in de beschikbaarheid van BikeScout en de verkeersstromen van alle passages.
Zo fungeert BikeScout ook als instrument voor beheer en onderhoud. Om het effect van de BikeScout te meten zijn tijdelijk twee mobiele camera’s geplaatst. Gedurende zes weken monitoren ze de verkeerssituatie op de rotonde. Daarna vindt samen met de klankbordgroep een evaluatie plaats op basis van de camerabeelden en de ervaringen van omwonenden.
Heijmans claimt dat BikeScout zeer geschikt is voor plaatsen met slecht zich op naderende fietsers. Maar ook dat het systeem goedkoper is dan ontvlechtingsmaatregelen.
Het principe is overigens niet nieuw. Op enkele tientallen locaties liggen al systemen van onder andere de firma Traffic-Care waarbij automobilisten worden gewaarschuwd voor overstekende cq. naderende fietsers of voetgangers, aangestuurd met infrarooddetectie, videodetectie of radar.

Fietsende klant besteedt meer

plaatje
De vrees dat het weren van de auto ten gunste van de fiets omzet gaat kosten, is ongegrond. Dat stelt de European Cyclist Federation. Fietsers besteden zelfs meer dan automobilisten.

Gehele nieuw is deze conclusie overigens niet. Ook uit eerdere onderzoeken is bekend dat de fietsende klant qua omzet niet hoeft onder te doen voor de autorijdende klant.
De European Cyclist' Federation (ECF) heeft op basis van bestaande onderzoek een aantal cijfers geproduceerd die dit nogmaals moeten onderstrepen.
Zo heeft men becijferd dat fietsers 111 miljard euro besteden in de (28) Europese landen. Duitsland, Nederland en Italië voeren in absolute omzetcijfers de lijst aan. Ook heeft men uitgerekend dat als men in heel Europa het fietsaandeel zou weten te verdubbelen, daar nog eens 27 miljard bijkomt.
Maar voor wie dergelijke cijfers niet zoveel zeggen, heeft de ECF ook een paar praktische cases verzameld.
In Kopenhagen bijvoorbeeld brengen fietsers mee in het laatje dan automobilisten (2,05 miljard voor fietsers tegen 2,04 voor automobilisten).
Een onderzoek in Bristol leerde dat winkeliers het aandeel van de automobilist in de verkopen overschatten. Men dacht dat 41% van de klanten met de auto komt, terwijl dat in werkelijkheid 22% was. Het aandeel fietsers schatte men op 6%, in werkelijkheid was dat 10%.
Een Frans onderzoek komt erop uit dat fietser meer geld besteden per week dan automobilisten (€24,35 tegen €21,65). Fietsers besteden weliswaar minder per keer, maar komen vaker.
En in Bern vond men dat klanten die met de fiets komen €7500 omzet per vierkante meter parkeerruimte genereren, tegen €6625 omzet voor de automobilist.

Fietsnietjes. Iets voor Uden?

plaatje
Fietsnietjesplan verdient Duitse prijs
Op zich oogt het fietsnietjes-project „Radständer für die Nordstadt“ niet spectaculair. Het is vooral de systematische aanpak, inclusief de aandacht voor burgerparticipatie, waardoor het de Duitse Fietsersprijs verdiende.
Achtergrond van het project is dat het voor de stadsbewoners in oudere wijken vaak lastig is om een fatsoenlijke fietsparkeerplek te vinden in de onmiddellijke omgeving. En als je eerst de fiets uit de kelder moet halen, stimuleert dat niet het gebruik voor korte ritjes.
De stad Neurenberg besloot daarom in Nordstadt over een gebied van circa een vierkante kilometer een plan uit te rollen om op zoveel mogelijk plaatsen fietsparkeerplekken te realiseren in de vorm van aanbindrekken.
De gemeente inventariseerde zelf bestaande en kansrijke nieuwe locaties en vroeg bewoners mee te denken. Het resultaat was dat er in totaal 400 potentiële locaties in kaart werden gebracht. Uiteindelijk leidde dat tot een keuze voor 155 van die locaties, goed voor zo’n 500 fietsen. Eind dit jaar moeten ze allemaal zijn gerealiseerd.