Meer over Fiets Forum Uden

Op maandag 23 juni 2015 is het Fiets Forum Uden opgericht.
De doelstelling van het fietsforum is: het behartigen van de belangen van alle fietsers in de gemeente Uden, Bernheze, Landerd, Mill en Sint Hubert, ter bevordering van een goed fietsklimaat en veilig, snel en comfortabel fietsgebruik in de breedste zin van het woord, zodat Uden hèt fietsdorp van NO Brabant wordt.

Het fietsforum tracht dit doel te bereiken door:


  • Gevraagd en ongevraagd te adviseren,
  • Door afstemming en samenwerking te coordineren tussen de verschillende partijen,
  • Een rol te spelen bij de tot stand koming van de fietsinfrastructuur,
  • Promotie, onderzoek, monitoring, onderwijs en educatie.


Het fietsforum zoekt actief naar afstemming en samenwerking binnen en tussen de diverse overheden, organisaties, ondernemers en onderwijsinstellingen.
Het Fietsforum i.o. gaat van start als een samenwerkingsverband van diverse organisaties op het
gebied van fietsen.

Zo zijn vertegenwoordigd: de Fietsersbond (Jan Koster, Jan Hondelink en Ab van Amersfooort), G1000 (Ary Stuifbergen en Albert Heerkens), Gebiedsplatforms (Toine Smits, Chiel Timmers, Hans Kroezen en Hans van Alphen), Gehandicaptenplatform (Jeanny Rutten), Adviseur verkeer (Gerard Bus), Tour en Trimvereniging Uden (Frank van Driel).

Voor recreatie & sport en onderwijs & educatie worden nog kandidaten gezocht.

Het bestuur bestaat uit: Voorzitter Ernest de Groot, Secretaris Jeanny Rutten, Penningmeester Ary Stuifbergen, PR Hans van Alphen en Ary Stuifbergen.
Het bestuur overlegt 1 x kwartaal met de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk).
Communicatie vindt plaats via onze website www.fietsforumuden.nl en via Facebook www.facebook.com/groups/fietsforumuden. Email adres is fietsforumuden@gmail.com.


Het Fietsforum is het directe resultaat van de werkgroep fietsvisie van G1000 (het product van twee ideeën van de G1000 (nr 6 en 8)). Bij de presentatie van het resultaat van hun werk, op vrijdag 27 maart 2015, kwam naar voren dat het wenselijk was om diverse betrokken organisaties en personen in Uden de krachten te laten bundelen, en een fietsforum op te richten naar het model van Tilburg. Dat is gelukt en zijn wij voortvarend aan de gang (o.a. bij de bepaling van het nieuwe GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan)).