5 jul. 2016

Fiets Forum Uden 1 jaar actief!


Op maandag 23 juni 2015 is het Fiets Forum Uden opgericht.
Fiets Forum Uden is het directe resultaat van de werkgroep Fietsvisie van de G1000 en de gebiedsplatforms.

De doelstelling van het fiets forum Uden is: het behartigen van de belangen van alle fietsers in de gemeente Uden, Bernheze, Landerd, Mill en Sint Hubert, ter bevordering van een goed fietsklimaat een veilig, snel en comfortabel fietsgebruik in de breedste zin van het woord, zodat Uden de fietsstad van Nederland wordt
.

 Het Fiets Forum Uden tracht dit doel te bereiken door:
 • gevraagd en ongevraagd te adviseren,
 • afstemming en samenwerking te coördineren tussen verschillende partijen,
 • een rol te spelen bij de totstandkoming van de fietsinfrastructuur,
 • promotie, onderzoek, monitoring, onderwijs en educatie.


Het Fiets Forum Uden zoekt actief naar afstemming en samenwerking binnen en tussen de diverse overheden, organisaties, ondernemers en onderwijsinstellingen. 
 

Wat is er gedaan het afgelopen jaar

 • Bestuurlijke inrichting van het Fiets Forum Uden
 • Vaststellen van de slagaders, de doorgaande fietsroutes van buiten Uden naar de gedefinieerde centrumring (de Périphérique).
 • Vergroten van de bekendheid van Fiets Forum Uden via Website en Facebook.
 • Aanwezigheid in diverse vergaderingen om onze belangen toe te lichten.
  Klankbordgroepen o.a. Heinsbergenstraat, Veghelsedijk.
 • Activeren van de website www.fietsforumuden.nl
 • Activeren van de facebook groep fietsforumuden
 • Actieve inbreng bij opstellen van het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan).
 • Kwartaaloverleg Gemeente (wethouder en verantwoordelijk ambtenaar).

Wat is er bereikt

 • In het nieuwe GVVP is er ruim aandacht voor de belangen van de fietsers.
 • In het uitvoeringsprogramma heeft de gemeente Uden het voornemen in de periode 2016-2030  € 17,7 miljoen extra uit te trekken voor verbeteringen van geconstateerde knelpunten. 52% van het voorgestelde budget is bedoeld voor fietsverbeteringen.
 • Door aanwezigheid bij veel vergaderingen en actief te zijn op onze sociale media platforms, hebben wij meer bekendheid gekregen bij gemeente, burgers en de diverse platforms (o.a. Udenaar de Toekomst, G1000, Gebiedsplatforms, bewonerscommissies etc.)
 • Uitstekende samenwerking met Fietsersbond, Drempels Weg Uden, Veilig Verkeer Nederland en Tour en Trim Vereniging Uden.

Wat is er nog niet bereikt

Het is onze ambitie dat Uden in 2030 gekozen wordt tot fietsstad van Nederland. Om in aanmerking te komen voor deze titel moet niet alleen alles prima in orde zijn voor de fietsers (veilig, comfortabel, snel), maar dient de gemeente ook te kunnen aantonen dat de gemeente fiets minded is en al jarenlang werkt om het fietsklimaat te verbeteren.

Vanuit het GVVP is een goed startschot gegeven om te gaan werken aan een verbeterde fietsinfrastructuur.

Alhoewel 2030 nog ver weg klinkt kunnen wij nu al vast gaan werken van Uden een fietsvriendelijke gemeente te maken.

Wij gaan ons actief inzetten zodat de vastgestelde doelstellingen (in het GVVP) ook in de praktijk worden uitgevoerd, conform de vastgestelde visie.

Er dient nog veel te gebeuren om het fietsgebruik te promoten.
Men kan alleen fietsstad worden als de inwoners van de gemeente dit ook willen en zich met hart en ziel inzetten om er iets moois van te maken. Op deze manier gaan we gezamenlijk een duurzame toekomst tegemoet.
Uden is niet alleen aantrekkelijk om haar groen, haar gastvrijheid, haar bruisend centrum, maar ook met een mooie fietsinfrastructuur met comfortabele en veilige fietsroutes en bewaakte fietsstallingen.