1 mrt. 2016

BikeScout op proef in Eindhoven

plaatje
Bij de rotonde Meerenakkerweg-Kasteellaan in Eindhoven start 3 maart een pilot met een detectiesysteem dat automobilisten bij oversteekplaatsen waarschuwt voor naderende fietsers. 
Het gaat om BikeScout van de firma Heijmans. Een radar meet continu de veranderende positie van individuele weggebruikers en analyseert deze gegevens tot 50 meter van te voren. Door rekening te houden met de snelheid van het naderend object (fietser, e-bike of scooter), waarschuwt BikeScout de automobilist tijdig met knipperende LED-lichten in het wegdek. BikeScout maakt gebruik van tracking radartechnologie uit de auto-industrie om andere weggebruikers te signaleren. 
Het systeem is voor het eerst getest in de proefopstelling in Rosmalen. Dankzij een koppeling aan het mobiele internet, heeft de wegbeheerder via een online webapplicatie inzage in de beschikbaarheid van BikeScout en de verkeersstromen van alle passages.
Zo fungeert BikeScout ook als instrument voor beheer en onderhoud. Om het effect van de BikeScout te meten zijn tijdelijk twee mobiele camera’s geplaatst. Gedurende zes weken monitoren ze de verkeerssituatie op de rotonde. Daarna vindt samen met de klankbordgroep een evaluatie plaats op basis van de camerabeelden en de ervaringen van omwonenden.
Heijmans claimt dat BikeScout zeer geschikt is voor plaatsen met slecht zich op naderende fietsers. Maar ook dat het systeem goedkoper is dan ontvlechtingsmaatregelen.
Het principe is overigens niet nieuw. Op enkele tientallen locaties liggen al systemen van onder andere de firma Traffic-Care waarbij automobilisten worden gewaarschuwd voor overstekende cq. naderende fietsers of voetgangers, aangestuurd met infrarooddetectie, videodetectie of radar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten