14 apr. 2022

Fietshelm actie

 

25% korting op fietshelm!

Op woensdag 20 april 2022 vindt de eerste Landelijke Dag van de Fietshelm plaats. Dat veiligheid belangrijk is en dat de fietshelm het risico op hersenletsel aanzienlijk vermindert is reden genoeg om zo’n fietshelm aan te schaffen.
Het Fiets Forum wil dit graag promoten. Samen met Fietsvoordeelshop, Liessentstraat 2c, 5405 AG Uden maken wij het nog aantrekkelijker om een fietshelm aan te schaffen.
Iedereen die op woensdag 20 april bij Fietsvoordeelshop een fietshelm koopt en daarbij noemt dat het de Fiets Forum Actie is ontvangt een korting van maar liefst 25% op de aankoopprijs.

13 jul. 2021

12/07/21 Onthulling fietspompstation

 


Onderweg even snel de fietsbanden oppompen is tegenwoordig minder
vanzelfsprekend dan het lijkt. Maar in het winkelcentrum van Uden kan het nu weer. Met dank aan het Fiets Forum Uden dat met hulp van enkele sponsoren de fietsenstalling op het Mondriaanplein omtoverde tot ‘fietspompstation’.

Feitelijk gaat het om een stevige, stoere fietspomp met daaraan vastgemaakt wat fietsgereedschap zoals een tang, inbussleutels en schroevendraaier. Tijdens openingsuren van de stalling wordt de pomp er neergezet, veilig vastgeklonken op een bodemplaat in de grond.

3 bar
Maandag werd de universele fietspomp - te gebruiken voor alle ventielen - in gebruik genomen door wethouder Ingrid Verkuijlen. Nadat ze de pomp had onthuld ging ze meteen haar fietsbanden oppompen tot de gewenste 3 bar.
Namens het Fiets Forum Uden was Ary Stuifbergen aanwezig. Die dankte Johan Kirkels van Fietsvoordeelshop en Marcel Klösters van Udenfonds die de extra voorziening bij de fietsenstalling mogelijk maakten. Dat de pomp een aanwinst is, bleek direct: de ene na de andere voorbijganger ging meteen zijn bandjes op orde brengen. Het Fiets Forum Uden wil bij nieuwe stallingen in het centrum voortaan standaard zo'n pomp hebben.

21 jun. 2021

VerkeersNet Journaal: hoe krijg je meer mensen op de fiets?

Het doel van de gemeente Soest om inwoners meer te laten fietsen blijkt niet te zijn gehaald. Hoe kan dit? Welke tips zijn er te delen die ook voor andere gemeenten gelden?  


Klik op plaatje om de uitzending te zien
Klik op onderstaand plaatje om het hele rapport te lezen


Nuttige bruikbare aanbevelingen

Algemene aanbevelingen aan de gemeenteraad
 • Zet in op samenhangend fietstimuleringsbeleid met strategische doelen en maatregelen voor meerdere jaren, waarbij de maatregelen een duidelijke relatie hebben met de strategische doelen. 
 • Bezie de diverse vervoersmodaliteiten (auto, fiets, bus, etc.) in relatie tot elkaar in mobiliteitsbeleid zodat realistische doelen geformuleerd kunnen worden.
 • Werk (nieuwe) doelen SMART uit en geef bij elke maatregel goed onderbouwd aan in welke mate deze bijdraagt aan de doelen
 • Zorg dat beschikbare middelen, zowel qua capaciteit als qua financiën, beter aansluiten bij de gestelde strategische doelen
 • Zet in op monitoring van de maatregelen, gerelateerd aan de strategische doelen. Gebruik daarbij indicatoren die hanteerbaar zijn.
 • Verzoek het college om over de maatregelen te rapporteren in de reguliere P&C cyclus, naast het verantwoorden van de uitgevoerde projecten in het kader van de “inzet op het stimuleren fietsgebruik”.
 • Fietsbeleid wordt steeds meer een regionale opgave. Laat het beleid en het uitvoeringsprogramma zoveel mogelijk aansluiten bij regionale ambities, bijvoorbeeld bij de ambities die de provincie hanteert ten aanzien van het regionale fietsbeleid.

Aanbevelingen aan het college
 • Maak een uitvoeringsprogramma voor meerdere jaren. 
 • Voer de maatregelen uit in samenwerking met de verschillende clusters binnen de afdeling Ruimte en breng samenhang aan binnen de verschillende gemeentelijke programma’s. Zo kan de geplande inzet op gedragsbeïnvloedingsmaatregelen in het programma Energietransitie een waardevolle bijdrage zijn in de strategische doelen voor fietsgebruik.22 mrt. 2021

Vervolg Heinsbergenstraat

In november 2020 is er een enquête gehouden, 1 jaar nadat de Heinsbergenstraat gepromoveerd is tot fietsstraat.

De resultaten van de enquête (hier te zien) zijn verwerkt tot een compleet rapport en dat werd op 16 december overhandigd aan de wethouder.

Naar aanleiding van deze enquête is er in de maand maart 2021, overleg geweest met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente, Ingrid Verkuijlen, en verkeersdeskundigen Harry Bouquet en Mats Wetsdorp. De gemaakte opmerkingen zijn besproken.

Verkeersveiligheid was een probleem. De fietsstraat bevindt zich in een 30 km zone en als iedereen zich hieraan houdt dan is het probleem minder.

Het resultaat van het overleg kunt u dit document lezen.
Klik op de afbeelding om het document te lezen.

16 dec. 2020

Resultaten Enquête Heinsbergenstraat

 


In de maand november 2020 heeft het Fietsforum Uden het initiatief genomen om 1 jaar na het voltooien van fietsstraat Heinsbergenstraat een enquête te houden onder bewoners, scholieren en gebruikers van de weg.
Er is gevraagd wat men nu van de fietsstraat vindt. Wat is er goed en wat kan er nog verbeterd worden.
Aan de bewoners is gevraagd wat ze terugkijkend van het voortraject vonden.

Geënquêteerden is gevraagd of men suggesties heeft voor andere fietsstraten.

Meest voorkomende aangegeven verbeterpunten waren iets doen aan auto's die te snel rijden, auto's die tegen de rijrichting in rijden en iets te doen aan het vertellen aan gebruikers wat een fietsstraat is.

Het Fiets Forum doet een aantal aanbevelingen, die ook in het verslag terug zijn te lezen.
Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

De resultaten zijn verwerkt en als boekje gedrukt (mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Udenfonds).
Woensdag 16/12/10 heeft de wethouder Ingrid Verkuijlen een eerste exemplaar in ontvangst genomen.
De bewoners van de Heinsbergenstraat zullen een gedrukt exemplaar krijgen.
Indien men ook een gedrukt exemplaar wenst, dan kan men een verzoek doen door een email te sturen aan fietsforumuden@gmail.com

1 mei 2020

Fiets Forum Uden Keurmerk
Fiets Forum Uden introduceert keurmerk.

Voor situaties/oplossingen waar wij blij van worden hebben wij een FFU keurmerk bedacht.


Onze Knelpunten kaart is nu bijgewerkt met de actuele situatie. Aangegeven wordt wat nog een knelpunt is, wat afgewerkt is, wat voorstel is.
En ... een aantal plekken krijgen ons FFU keurmerk.

Jammer genoeg zijn er ook plekken waar wij ons FFU Afkeurmerk uitgedeeld hebben.

Als u op de (knel)puntenkaart op een punt klikt dan ziet u een informatie window met verdere gegevens/verwijzingen.


Legenda (knel)puntenkaart21 apr. 2020

Uitslag Gemeente graag aandacht besteden aan

Facebook poll op 13/04/20.

Waar zou de gemeente Uden (en Landerd) en haar inwoners en organisaties met name aandacht aan moeten besteden op het terrein van fietsen (fietsstructuur, fietsknelpunten, fietspromotie, etc.).

Nr Stelling Stemmen
1 Veilig en comfortable fietsen op rotondes en over kruispunten 52
2 Beter, logisch netwerk aan fietspaden, m.n. snelfietspaden 35
3 Beter beheer en onderhoud van bestaande fietspaden en fietsstroken 33
4 Veiliger schoolroutes voor kinderen naar het basis-onderwijs en middelbaar onderwijs 27
5 Meer veilige fietsenstallingen in/rond het centrum en nabij grote voorzieningen 10
6 Minder fietsendiefstal 9
7 Meer fietspromotie ter bevordering van fietsgebruik 9
8 Meer en beter voorzieningen voor e-bikes 1


11 mrt. 2020

Uitbreiding website

Uden is een mooie plek om te fietsen.
Er zijn 2 pagina's op onze website bijgemaakt


Uitslag verkiezing Fietsstad 2020

Veenendaal verkozen tot Fietsstad 2020


De gemeente Veenendaal is door de Fietsersbond uitgeroepen tot Fietsstad 2020. Dat is vandaag, vrijdag 28 februari 2020, bekend gemaakt in de Utrechtse Jaarbeurs. Veenendaal wist Enschede, Scherpenzeel, Schiermonnikoog en Winterswijk achter zich te laten.
Uden is geëindigd op plaats 59 (dus er is nog veel werk te doen!).
Meer info op https://www.fietsersbond.nl/fietsstad2020/

Als je wilt zien hoe 251 invullers van de fietsenquête in Uden in detail over fietsen in Uden denken, kijk dan op https://www.fietsersbond.nl/fietsstad2020/fietsstad-2020-vragen-per-gemeente/

28 nov. 2018

Oppoetsen website


De website is aangepast en uitgebreid.
De knelpunten zijn op de kaart gezet met een korte omschrijving van een probleem.
Onderhanden projecten, mbt fietsen, van de gemeente Uden zijn ook op een kaart te zien. Als je op een groen sterretje klikt dan zie je de informatie zoals die door de gemeente op hun website staat.
Verder zijn er een aantal nuttige links (rechts op de website) geplaatst.

8 aug. 2018

Beste werkgevers, wist u dat:
 • Eén maand fietsen bespaart net zoveel CO2 als één boom opneemt in 1 jaar
 • Een fietsende werknemer is vaker tevreden, minder gestresst en meer ontspannen dan die met de auto gaat.
 • Op 1 autoparkeerplaats passen 10 fietsen
 • Met 19 cent reiskostenvergoeding en dagelijks 10 km fietsen is een stadsfiets al in 1 jaar terugverdient.
 • De kans op diabetes vermindert met 20% door 30 minuten te fietsen per jaar
 • Werknemers op de fiets hebben jaarlijks gemiddeld 1,3 dagen minder ziekteverzuim
 • Na fietsstimulering is 80% van de werknemers meer betrokken bij hun werkgever.
 • Met de fiets heb je een betrouwbaardere aankomsttijd dan met de auto of OV.11 jun. 2018

STICHTING Fiets Forum Uden

Het is zo ver, wij zijn sinds vandaag 11/06/18 16:50 officieel een stichting.


Secretaris Jeanny Rutten, voorzitter Ernest de Groot en penningmeester Ary Stuifbergen ondertekenen de oprichtingsakte.9 apr. 2018

Tour de Force Stimulering Fietsgebruik en Extra Impuls


20/03/18 Ondertekening convenant


Vlnr Ernest de Groot (vzt Fiets Forum Uden, 
Matthie van Merwerode (wethouder Uden), Frans van den Berg (wethouder Uden), Jeannie Rutten (secretaris Fiets Forum Uden)

Meer promotie van de fiets en Uden 'ooit' nog eens 'Fietsstad van Nederland'. Dat is de insteek van de gemeente Uden en het Fiets Forum Uden die daarvoor dinsdag een convenant getekend hebben.

Beide partijen hebben afgesproken dat ze samen het fietsbeleid binnen de gemeente Uden gaan vorm geven. Onder andere door het gebruik van de fiets meer te promoten en te werken aan de uitvoering van allerlei fietsprojecten binnen Uden.
Ooit wil Uden nog eens de titel 'Fietsstad van Nederland' binnenhalen maar een jaartal is daar volgens wethouder Matthie van Merwerode bewust niet aan vastgeplakt. ,,Dat is aan het volgende college."

Fiets Forum Uden streeft er naar om in 2025 Fietsstad van Nederland te worden.

22 sep. 2016

Fietsforum pleit voor aanpassingen fietsers Land van Ravensteinstraat .

Uit het Brabants Daglad van Dinsdag 20 september het verslag van de Commissie Ruimtelijke- en Economische ontwikkelingen:

7 sep. 2016

Heel Nederland telt mee!

Op 19 september start het grote nationale fietsonderzoek.  Net als vorig jaar gaan de Nederlandse Fietsersbond  al onze fietsbewegingen in kaart brengen. Zo maken we van Nederland een nog fijner fietsland. Om mee te doen heb je alleen je fiets, je mobiele telefoon en de gratis Fietstel-app nodig. Bovendien maak je ook nog eens kans op een kleurrijke nieuwe fiets.

De Nationale Fiets Telweek van 19 tot en met 25 september is een groot nationaal onderzoek om meer te weten te komen over de fietsverplaatsingen. Door de onderzoeksapp Fietstel-app worden fietsritten geregistreerd. Van deze fietsritten is duidelijk waar en wanneer ze zijn afgelegd, met welke snelheid en op welke punten vertragingspunten optreden in het fietsnetwerk vertraging optreedt. Door van een grote hoeveelheid deelnemers de fietsritten in kaart te brengen, wordt duidelijk hoe het fietsnetwerk in elkaar zit en waar zich eventuele problemen voor doen.

Nog niet zoveel bekend.
Over het gebruik van de auto en het OV is veel bekend. Maar van de meer dan 14 miljoen fietsers in ons land weten we veel minder. Daarom onderzoeken we ieder jaar hoe we ons op de fiets verplaatsen, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zijn. Hoe meer we weten, hoe meer we onze fietspaden kunnen verbeteren.
Ook het Fietsforum Uden heeft belang bij deze tellingen. Het geeft inzicht in fietsbewegingen en knelpunten. Die gegevens kunnen we prima gebruiken in ons overleg met de gemeente Uden. Zie http://fietsforumuden.blogspot.nl/

Hoe kan ik meedoen aan de Fiets Telweek?
Je kunt eenvoudig deelnemer worden van de Fiets Telweek door de Fietstel-app te downloaden op je smartphone via de Google Play Store (Android) of Itunes Appstore (Apple iOS) en de GPS-functie van je telefoon aan te zetten. Meld je vervolgens aan door jouw postcode en eventueel je e-mailadres in te voeren. De Fietstel-app meet je verplaatsingen alleen tijdens de Fiets Telweek van maandag 19 september tot en met zondag 25 september.

Hoe werkt de Fietstel-app?
De app registreert hoe lang je op de fiets zit, welke route je rijdt, maar ook waar je lang moet wachten. De app herkent fietsbewegingen en verzamelt alleen data als je je verplaatst. De app stuurt de gegevens automatisch naar onze database. Dus zet de GPS van je smartphone aan en stap op de fiets! Je hoeft de app niet continu te activeren als je je gaat verplaatsen. Je hoeft dus tijdens je fietsrit niets te doen op je smartphone, waarmee je je aandacht volledig op het verkeer kunt richten.
stopt het meten automatisch. Je hoeft hier niets voor te doen.

Tel jij ook mee?
Download de app en activeer deze door je postcode in te vullen. Wil je kans maken op zo’n prachtige Veloretti fiets, dan moet je ook je e-mailadres invullen. Uiteraard worden deze gegevens alleen voor het onderzoek gebruikt en met niemand anders gedeeld.

Voor meer informatie zie http://fietstelweek.nl